Opptak

Informasjon om barnehageopptak for 2021.

Barnehagene i Modum samarbeider om opptak av barn. Kommunen legger
til rette for en samordnet opptaksprosess. Det er ulike vedtekter og opptakskriterier i private og kommunale barnehager, og fordelingen av plasser skjer etter disse.

Frist for å søke barnehageplass til nytt hovedopptak er 1 mars.
Søknaden må være sendt på elektronisk skjema innen fristen. Søknadsskjema finner du på barnehageportalen på kommunens nettsider: http://www.modum.kommune.no/

Lykke til som søker!