Ledige barnehageplasser fra høsten 2021

Fra august 2021 er det plass til flere herlige barn i den akkurat - passe- store barnehagen vår!

- Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller ønsker en omvisning.

Daglig leder: Gro Mette Svensli, Ass. daglig leder: Lise Syvertsen
Tlf: 32 78 72 40
Adresse: Stadionveien 7, 3340 Åmot

Gå gjerne inn på facebooksiden vår og følg med på hva vi gjør i barnehagen. Der ligger det mange bilder.

 

 

Informasjon om opptak:

Barnehagene i Modum samarbeider om opptak av barn. Kommunen legger
til rette for en samordnet opptaksprosess. Det er ulike vedtekter og opptakskriterier i private og kommunale barnehager, og fordelingen av plasser skjer etter disse.

Frist for å søke barnehageplass til nytt hovedopptak er 1 mars.
Søknaden må være sendt på elektronisk skjema innen fristen. Søknadsskjema finner du på barnehageportalen på kommunens nettsider: http://www.modum.kommune.no/

Lykke til som søker!