Planleggingsdager barnehageåret 2020/2021

Barnehagen har følgende planleggignsdager barnehageåret 2020/2021: Fredag 28. August 2020 Fredag 23.Oktober 2020 Mandag 25.Januar 2020 Tirsdag 6. April 20201 Fredag 18.Juni 2020 Barnehagen er stengt disse dagene!