Sommerstengt barnehage 2021

I 2021 er barnehagen sommerstengt i ukene 28, 29 og 30. Les nærmere om sommerstengt barnehage i vedtektene til barnehagen, under punkt 7 "Ferie".